Вие сте тук

ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

Травелисимо ООД изпълнява проект №BG16RFOP002-2.092-0515-C01, наименование: “Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по процедура: BG16RFOP002-2.092 Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“,  на стойност: 14 988.33 лв., от които 12 740.08 лв. европейско и 2 248.25 лв. национално съфинансиране.

Безвъзмездната помощ е 100%. Срокът на изпълнение на проекта е 3 месеца, от 21.12.2020г. до 21.03.2021г.

Целта на проекта е: Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.

 

Направи запитване

Деца * (възраст при пристигане)

Препоръчваме на всички клиенти сключване на застраховка "Отмяна на пътуване". Повече информация тук.

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.