Вие сте тук

ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

Травелисимо ООД е бенефициент, получил подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, при следните параметри:

Проект и главна цел: Проект № BG16RFOP002-2.095-0078 Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки
Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): ТРАВЕЛИСИМО ООД
Общата стойност на заявлението за подкрепа: 
95 450.59 лева, от които 81 133.00 лева са средства от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 14 317.59 лева са национално съфинансиране. 

Начало: 15.03.2021 г.
Край: 30.06.2021 г.

С изпълнението на проекта се осигуряват оборотни средства, с които дружеството да посрещне част от разходите си.
Общият ефект от изпълнението на проекта е осигуряване на икономическа стабилност и по-лесно преодоляване на последиците от пандемията COVID-19 в един от най-засегнатите от ограниченията сектори.

Направи запитване

Деца * (възраст при пристигане)

Препоръчваме на всички клиенти сключване на застраховка "Отмяна на пътуване". Повече информация тук.

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.